Logo Icarus

RISICO-INVENTARISATIE L.C. ICARUS
Versie: 16-10-2014

De modelvliegclub Icarus beschikt over twee locaties waar gevlogen kan worden: Kaapstadweg (Buiten) en Gymlokaal ROC-Op-Maat (Binnen).
Het vliegen met modelvliegtuigen houdt risico's in die voorkomen kunnen worden mits een aantal regels worden nageleefd.
Hieronder een opsomming van de belangrijkste risico's en de door de deelnemers te nemen maatregelen.

Risico's buiten:

1). wegvliegen model.
Maatregel:
- Het uitvoeren van een range-test.
- Alleen vliegen in daglicht-periode.
- Goed zicht op model moet mogelijk zijn.
- Model moet voorzien zijn van een adressticker met 06-nummer
2). botsing met personen
Maatregel:
- Niet vliegen nabij/boven personen.
- Bij betreden start/landingsveld roepen: MAN IN VELD
  Bij starten roepen: START
  Bij landen roepen: LANDING
  Na verlaten start/landingsveld roepen: VELD VRIJ
- Piloten (de modelvliegers die op dat moment daadwerkelijk een model besturen) staan naast elkaar met de rug
 naar de plek waar de overige modelvliegers en of publiek staat.
- Vlieg zo veel mogelijk “voor” je.
- Laag vliegen minimaal 50 meter van je af.
3). botsing met andere modelvliegtuigen.
Maatregel:
- Let op waar zich andere modellen in de lucht bevinden.
4). botsing met vaste objecten.
Maatregel:
- houd voldoende afstand tot auto's en gebouwen.
- Vlieg niet boven de golfclub
5). botsing met luchtvaartuigen:
Maatregel:
- maximale vlieghoogte 50meter.
6). brand tijdens accu-laden.
Maatregel:
- laden op daartoe geschikte ondergrond en/of in veilige zak
7). milieuschade.
Maatregel:
- geen brandstof-motoren/ brandstof-containers. Laat geen spullen achter.
 
Hiernaast is een max gewicht van toepassing:  25kg (Regeling Modelvliegen) of, indien lager, het in de eigen polis genoemde max. gewicht. 
Voor de opstelling van personen/modellen is een plattegrond gemaakt.

Risico's binnen:

1). botsing met personen
Maatregel:
- opstelling personen en modellen aan de lange kant van de gymzaal, zijde ingang, achter de witte lijnen
- niet vliegen nabij/boven personen.
- bij lopen binnen de witte lijnen roepen: MAN IN VELD
2). botsing met andere modelvliegtuigen.
Maatregel:
- geen vliegtuigen en helicopters tegelijk vliegen
- maximaal 3 helicopters of 3 vliegtuigen tegelijk
- let op waar zich andere modellen bevinden.
- linksom vliegen.
3). brand tijdens accu-laden.
Maatregel: laden op daartoe geschikte ondergrond en/of in veilige zak
 
Hiernaast is een max. gewicht/rotordiam. van toepassing: vliegtuigen max 200 gr, heli's: max 250gr en max rotordiam: 40cm

Algemeen:

WAP-verzekering verplicht waarin opgenomen het vliegen met modelvliegtuigen en quadcopters/drone's.
Naast bovenstaande belangrijkste eisen zijn er nog, per locatie, gedetailleerde maatregelen van toepassing.
Het modelvliegtuig dient in goede staat te zijn.
De Regeling Modelvliegen is onverkort van toepassing.
Afhankelijk van de situatie kan het bestuur aanvullende maatregelen treffen.
Alle maatregelen zijn te vinden op onze website onder tabblad Veiligheid.

Opstellings-tekening Kaapstadweg, versie 10-10-2014:

Kaapstadweg1